PHOTOS:
 
Marc tal-Gimgha 22-08-2014
Wirja Sagra 2014 ....
Purcissjoni il-Hadd filghodu 2013
Marc tas-Sibt Filghodu 2013
Hrug min nicca 2013
Wirja Sagra 2013 ....
Kuncert Annwali 2011
Zjara tal-Prim Ministru Dr. Lawrence Gonzi fis-Socjeta`
Marc Grandjuz tal-Hadd f Nofs in-Nhar 22-08-10
Marc mil-Banda Queen Victoria flimkien mal-Banda Duke of Connaught's Own u Programm fuq il-Plancier 21-08-10
Marc kbir tal-Gimgha 20-08-10
Tieni Jum tat-Tridu Marc Banda San Sebastjan 19-08-10
MARC TA' 18-08-2010
Lejla Maltija 2010
20 Sena Zghazagh Dukes Festival Band Concert
Luminarja Folk Festival 2010 f' L-Istazzjon ta' Birkirkara
Preparamenti kbar miz-Zghazagh tas-Socjeta ghar-Rebh tal-Kampjonat 2009/10
Uhud minn DJs u Prezentaturi ta' Radju Elenjani 95.8fm Skeda ta' Marzu
Wirja fil-Kazin fi zmien il-Gimgha Mqaddsa 2010
Kuncert Annwali Frar 2010 Sir Temi Zammit Hall Universita Tal-Qroqq